Jak zatočit s vlhkostí?
22.08.2016

Přece pomocí kvalitní izolace. Kvalitní hydroizolace je základ. Každý, kdo si pořizuje dům, má hned několik přání, aby byl konstrukčně správně postaven, lahodil oku a zejména, aby byl v suchu.

Ne všem se to ale podaří, jelikož někdo při realizaci domu zapomíná nebo chce ušetřit na kvalitní izolaci, a to je pak kámen úrazu. Vlhost může přicházet jako nezvaný host z různých míst. Z přilehlé stráně za domem, spodní vody nebo i z kořenů vzrostlých dřevin. Stavba ale může být ohrožena i radonem.

Možností, jak provést hydroizolaci nebo izolaci proti radonu, je mnoho. Asi nejvíc se používá izolace pomocí modifikovaných asfaltových pásů na předem zpenetrovaný podklad. Dnes se také stále častěji navrhují hydroizolace spodní stavby fólií z měkčeného PVC. Těchto fólií je hodně druhů a od různých výrobců. Při výběru materiálu dbáme na způsob použití (návrh izolace proti zemní vlhkosti se liší od návrhu izolace protitlakové vody). Zřídkakdy se vyskytují závady v ploše, nejvíce možností k průniku vlhkosti je ve spojích a kolem prostupů instalací. Tomu proto věnujeme zvýšenou pozornost. Pro položení hydroizolace je nutné mít podklad rovný, hladký, bez dutin, hnízd a výčnělků.


Přílohy

Návod větrací turbína

 Produkt byl přidán do košíku.